Kaip greitai susitvarkyti su nesėkme?

Psichologė teigia, kad susidūrus su nesėkme, vienas svarbiausių momentų ją įveikti yra mūsų gebėjimas tinkamai pažvelgti į pačią nesėkmę kaip tokią. Žiūrėkime į tai tik kaip į bandymą ir bandykime dar kartą. „Štai amerikietis išradėjas ir filantropas Charles F. Ketteringsakydavo, jog išradėjui nepasiseka 999 kartus, kol pagaliau vienąkart pavyksta. Tačiau savo nesėkmes jis traktuoja tik kaip bandymus“,- primena Daiva.

Panašų požiūrį turėjo ir daugiau garsių žmonių. Winston Churchill yra sakęs, kad „Sėkmė – tai ėjimas nuo vienos nesėkmės prie kitos neprarandant entuziazmo“. Žinoma, entuziastingai bandyti dar kartą prieš tai neištyrinėjus savo nesėkmės priežasčių būtų kiek rizikinga. Atlikdami tokius pačius veiksmus, kurie atvedė prie nesėkmės, negalime tikėtis kitokių pasekmių.

Pasak psichologės, pasimokyti iš nesėkmės gali trukdyti pasidavimas kaltės ir gėdos jausmams. Taip pat – saviplaka vietoje konstruktyvios savianalizės. Paprastai taip nutinka žmonėms, kurie linkę kelti sau itin aukštus reikalavimus ir siekiantiems visiško tobulumo. Taip pat – keliantiems didelius lūkesčius.

„Žymus austrų gydytojas Alfred Adler kalbėjo apie drąsą būti netobulu. Jis ir jo pasekėjai teigė, kad nėra taip svarbu pačios klaidos, kurias darome, tačiau itin svarbu, ką mes darome po to, t.y. po nesėkmės. Savęs padrąsinimas po nesėkmės būtinas, kad galėtume augti ir judėti į priekį. Neatimti iš savęs drąsos bandant save lyginti su kitais būtų vienas svarbiausių momentų siekiant įveikti nesėkmės sukeltus jausmus”,- pataria Daiva.

Apibendrinant galima išskirti štai tokias rekomendacijas, susidūrus su nesėkme:

  1. Į pačią nesėkmę žiūrėti kaip į bandymą.
  2. Išanalizuoti savo veiksmus susiklosčiusiose aplinkybėse be savęs kaltinimo ir smerkimo, nelyginti savęs su kitais žmonėmis!
  3. Padrąsinti save bandyti dar kartą, galbūt savo veiksmuose įnešant tam tikrų pakeitimų.

Norintiems daugiau pasidomėti, kaip įveikti nesėkmes, psichologė rekomenduoja paskaityti puikų straipsnį apie drąsą būti netobulu http://psichika.eu/blog/drasa-buti-netobulu/arba smagią ir pamokančią Paul Watzlawick knygą „Kaip tapti nelaimingam“.